ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ


ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ DEWALT

Η DEWALT είναι βέβαιη για την ποιότητα των προϊόντων της και προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση για τους επαγγελματικούς χρήστες του προϊόντος. Αυτή η δήλωση εγγύησης είναι επιπρόσθετη, και σε καμία περίπτωση δεν προδιαθέτει τα συμβατικά δικαιώματά σας ως επαγγελματία χρήστη, ή τα νομικά δικαιώματά σας ως ιδιώτη μη επαγγελματία χρήστη. Η εγγύηση ισχύει μέσα στα εδάφη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωπαϊκής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών.